Viewscape

In de werken van de serie Viewscape zien we landschappen die ons bekend voorkomen. Zijn we hier al geweest? Bij langer kijken zie je meer patronen en krijg je herinneringen of verlangens naar een landschap dat ergens in het onderbewuste zit, naar plekken die je verbeelding meenemen en je laten wegdromen.

De viewscapes zijn veelal gebaseerd op foto’s die de Weitenberg gemaakt heeft of op gevonden beelden. Door bergen en bomen te spiegelen en te vermenigvuldigen en hierover lagen van rasters en cirkels aan te brengen (collages) of juist alles weg te schilderen in felle kleuren (bij de foto’s), ontstaan nieuwe landschappen zonder einde of begin, waar je in kunt verdwalen of waarin je jezelf juist weer vindt.

In the works of the Viewscape series we see landscapes that are familiar to us. Have we been here? With longer viewing you see more patterns and you get memories or desires for a landscape that is somewhere in the subconscious, places that take you on a journey of imagination and let you wonder of in dreams.

The viewscapes are mostly based on photographs taken by Weitenberg or on found images.
By mirroring mountains and trees and multiplying them and applying layers of grids and circles (collages) or painting everything in bright colors (at the photos), new landscapes arise without an ending or beginning, where you can get lost or find yourself again.