Bodyparts

Zijn het lichaamsdelen of gaat het over het verval van het lichaam.
Jong, mooi, strak en onuitputtelijk. Of gloort daar het verval? Lichamelijk, geestelijk…
Wanneer gaan bodyparts over in body parts…

Are they bodyparts or is it about the decay of its body.
Young, beautiful, tight and inexhaustible. Or is it there decay? Physically, mentally…
When do bodyparts change into body parts …