Over mij / About me

Greet Weitenberg is beeldend kunstenaar en geboren in Leeuwarden. Via Friesland, de Verenigde Staten en de Bijlmer is zij in de Jordaan in Amsterdam neergestreken waar zij woont en haar atelier heeft.

Greet is gefascineerd door lijnen, licht, schaduw, rust en vervreemding. Zij gebruikt een grote variatie aan technieken om haar concepten te onderzoeken zoals collages, wandreliefs, borduursels, tekeningen en foto’s en video. Ze exposeert zowel in Nederland als in het buitenland en heeft internationale prijzen gewonnen. Haar werk bevindt zich in private en publieke collecties en sinds 2017 is zij een van de vaste kunstenaars van galerie PontArte in Maastricht.

Weitenberg over haar werk:

Mijn werk is niet makkelijk onder te brengen in een of andere stroming. Na een periode van puur abstracte werken (wandreliëfs) ben ik steeds meer figuratieve elementen toe gaan passen. De alleen maar abstracte vorm verdwijnt langzamerhand hoewel ze steeds een rol blijft spelen. De figuratie wordt weer geabstraheerd waardoor de afwezigheid van vaststaande betekenissen uitdagen om de gepresenteerde wereld vrij en onbevangen te betreden.

Mijn werken bestaan uit series, series die vallen binnen een concept waar ik een tijd aan werk. Ik gebruik hierbij een grote variatie aan technieken zoals collages, tekeningen, foto’s, video, …

Afhankelijk van het concept kies ik de techniek waarmee ik daar het beste aan kan werken. Na onderzoek kan ik soms ontdekken dat ik in een ander techniek verder moet gaan.

Ondanks het feit dat ik met verschillende technieken werk zie je steeds mijn signatuur terug: stilte en vervreemding.

Greet Weitenberg is a visual artist, born in Leeuwarden, a nice city in the north of The Netherlands. Via the USA, Groningen and the Bijlmer she landed in the Jordaan in Amsterdam where she lives and works in her studio.

Greet is fascinated by lines, light, shadow, quiet and estrangement. She works in a great variation of media to explore her concepts like collage, wall reliefs, embroidery, drawing and photography and video. She has exhibited in The Netherlands and abroad, and her award winning artwork is in both private and public collections. Her works are found in both private as public collections and since 2017 she is one of the artists from gallery PontArte in Maastricht.

Weitenberg about her work:

My work is not easy to categorize in one or another movement. After a period of purely abstract works (wall reliefs) I started to apply more and more figurative elements. The only abstract form gradually disappears, although it continues to play a role. The figuration is again abstracted, so that the absence of fixed meanings proves to enter the presented world freely and uninhibitedly.

My works consist of series, series that fall within a concept that I work on for a while. I use a large variety of techniques such as collages, drawings, photos, video, …
Depending on the concept, I choose the technique that I can best work on. After research, I can sometimes discover that I have to go on in another technique.
Despite the fact that I work with different techniques, you always see my signature: silence and alienation.